Sezona:
Autorizēties

Latvijas izlase inline hokejā tiek veidota un startē Eiropas un Pasaules čempionātos no 2012.gada.

Iepazīties ar izlases spēlētājiem, sasniegumiem iespējams- izvēloties atteicīgu gadu, un tur izvēlotos izlases veidu.

Inline hokeja izlases spēlētāji spēlēšanai starptautiskās sacensībās tiek atlasīti no Latvijas čempionātā vai ārvalstu čempionātos spēlējošiem Latviešu nacionalitātes spēlētājiem, kuru līmenis atbilst spēlēšanai izlasēs.

Pirms katriem čempionātiem tiek sasaukti labākie zināmie spēlētāji, sākas izases nometnes- treniņi, un saskaņā ar rezultātiem, iespējām - no tiem veidota atlase augstākajām sacensībām.

Atlase 2019.gada sacensībām notiks saskaņā ar piešķirto valsts līdzinansējumu izlasēm, un sezonai sākoties, aptuveni Maija beigās.

 
v.3.0 © LIHF 2013 - 2016. Izgatavoja Rixtel Lab