Autorizēties

Nolikumi

 
AUGSTĀKĀ UN SIEVIEŠU LĪGA
NOLIKUMS
Latvijas inline hokeja 2017.gada atklātais čempionāts.

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI.
1.1. Popularizēt inline hokeju un sagatavot spēlētājus dalībai Latvijas izlasē.
1.2. Veicināt un popularizēt veselīgu dzīvesveidu, informējot cilvēkus par sporta veidu.
1.3. Noskaidrot Latvijas labākās komandas un spēlētājus.
2. ČEMPIONĀTA ORGANIZATORI.
2.1. Čempionātu organizē biedrība LATVIJAS INLINE HOKEJA FEDERĀCIJA.
3. ČEMPIONĀTA VIETA UN LAIKS
3.1. Čempionāts notiek Jūrmalā, Majoros, Rīgas ielā 1, Majoru Sporta Laukumā no 28.Maija, līdz 15.Augustam, 2017
3.2. Čempionāts notiek pēc sastādītā grafika.
3.3. Spēļu atcelšana un/vai pārcelšana notiek iepriekš saskaņojot ar čempionāta organizatoriem.
3.4. Spēles var tikt pārceltas saistībā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem, brīdinot par to komandas.
4. ČEMPIONĀTA DALĪBNIEKI
4.1. Čempionātā piedalās noteikta līmeņa un sagatavotības komandas, atsevišķi sieviešu un vīriešu konkurencē.
4.2. Čempionātā var piedalīties Latvijas pilsoņi un citu valstu pilsoņi kas uzturas Latvijā, un spēlē kādā no Latvijas vai ārvalstu komandām, kuras izteikušas vēlēšanos piedalīties līgā.
4.3. Katrs spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā, attiecīgi šajā komandā viņš saņem spēlēšanas licenci, un par spēlēm tiek apkopota spēlētāja statistika.  
4.4. Līgā licencētiem vārtu sargiem ir pieļaujama stāvēšana pie citas komandas – (līgas ietvaros), ja esošajai komandai netiek uz spēli vārtsargs. Vārtu sarga statistika spēlējot citā komandā netiek apkopota.
4.5.  Augstākās līgas čempionātā drīkst piedalīties personas, kuras nav jaunākas par 14 gadiem, (vai ar īpašu komandas un vecāku apstiprinātu atļauju, ja jaunietis atbilst fiziskajiem parametriem- ir vismaz 145 augumā, un sver vismaz 40 kilogramus). Sieviešu līgā ar vecāku atļaujām var piedalīties meitenes no 12 gadu vecuma.  
4.6. Sievietēm, ja to prasmes atbilst līmenim- ir tiesības spēlēt sieviešu līgā kā arī piedalīties augstākās līgas čempionāta spēlēs, attiecīgi licencējoties abos līmeņos. Tas pats attiecas uz sievietēm vārtusargiem. Pretēja rotācija nav iespējama.
4.7. Spēlētājiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, jāspēlē ar pilnu sejas masku, kas atbilst noteiktajiem starptautiskajiem standartiem. Sievietēm ir jāspēlē ar pilnībā segtu sejas masku- jebkurā vecumā.
5. PIETEIKUMS
5.1. Komandu pieteikumi jāiesniedz ne vēlāk kā dienu pirms plānotās spēles, tāpat papildināt sarakstu var 24h pirms spēles, iesniedzot visus datus (spēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, augums, svars, nūjas turēšanas puse, pozīcija) - apmaksājot licences izdevumus.  Visus pieteikumus var iesniegt, sūtot uz e-pastu : info@lihf.lv
5.2. Komanda sastāvā drīkst pieteikt 16 dalībniekus (14 spēlētājus 2 vārtsargus). 
5.3. Izdarīt izmaiņas, pieteikt komandu drīkst līdz 2017.gada 25.Maijam. Pieteikt spēlētājus var visa turnīra laikā ievērojot pieteikumu termiņus.
5.4. Pārejas laiks iesniedzot LIHF- komandas atbildīgā pieteikumu- ir laika posmā no 20.06 - 30.06.2017
  6. ČEMPIONĀTA NORISES KĀRTĪBA
6.1. Čempionāts notiek pēc organizatora izstrādātiem noteikumiem, kas ir saskaņā ar FIRS noteikumiem.
6.2. Čempionāta spēlēs piedalās tikai licencētie spēlētāji.
6.3. Visiem spēlētājiem jābūt atbilstošam ekipējumam un komandai jābūt līdzīgos vai vienādos spēļu kreklos , kuri ir apzīmēti ar numuriem.
6.4. Čempionāts notiek pēc Round Robin (apļa turnīrs kurā katra komanda spēlē ar katru) sistēmas, viena, divu, trīs vai vairāk apļu veidā (atkarībā no komandu skaita un krājot punktus kopvērtējumā.
6.5. Spēles ilgums 2 x 15 minūtes “tīrais” laiks. Pārtraukums starp puslaikiem 5 minūtes. (sievietēm turnīru vieda - 2x10min spēles laiks, 4 apļi)
6.6.  1 minūtes pārtraukumu katra komanda var izmantot katrā spēles periodā.
7. RISKI UN ATBILDĪBA
7.1. Čempionāta dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli čempionāta laikā, izņemot spēles laiku, kad spēlē piedalās medicīnas speciālists- gatavs sniegt pirmo palīdzību, traumu gadījumā.
7.2. Ne tiesneši, ne organizators neatbild par sacensību dalībnieku vai trešo personu traumām, miesas bojājumiem, sakropļojumiem (līdz pat letālam iznākumam), kuri gūti turnīra norises laikā/vietā vai slidotavai pieguļošā teritorijā.
7.3. LIHF iesaka visiem spēlētājiem veikt sporta apdrošināšanu.
8. DISCIPLĀRIE JAUTĀJUMI.
8.1. Komandai, kura neierodas uz spēli tiek ieskaitīti zaudējumi ar rezultātu 0:5
8.2. Ja spēlē piedalās diskvalificēts vai nepieteikts spēlētājs, komandai var tikt piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:5, pēc otrā šāda gadījuma- papildus tam ir soda nauda, 20EUR vērtībā. Soda nauda jāapmaksā līdz nākamās spēles sākumam.
8.3. Spēlētāju par atklāti rupju un bīstamu spēli soda ar lielo sodu. Tālākajā spēlē viņš vairs piedalīties nevar. Pie atkārtota šāda gadījuma- komanda saņem naudas sodu, bet ja šādi gadījumi atkārtojas- var tikt diskvalificēts ne tikai spēlētājs, bet visa komanda.
8.4. Ja komanda neierodas uz spēli, tai jāapmaksā izdevumi (50,00 EUR), kas saistīti ar spēles organizāciju- laukuma īri un tiesnešu atalgojumu.
8.5. Gala lēmumu par disciplinārajiem sodiem pieņem spēles galvenais tiesnesis, vai čempionāta galvenais tiesnesis, ja spēles tiesnesis nejūtas kompetents šajā lēmumā.
9. ČEMPIONĀTA TIESNEŠI
9.1. Par čempionāta tiesnešu nozīmēšanu un tiesāšanas kvalitātes kontroli atbild čempionāta galvenais tiesnesis.
9.2. Augstākās līgas spēles apkalpo divi  laukuma tiesneši, sieviešu- viens laukuma tiesnesis, sekretārs.
9.3. Lūgumi par konkrētās spēles tiesnešu nomaiņu tiek pieņemti- saistībā ar sūdzībām par kāda tiesneša darbību- un tiek izskatīti. Pamatotu sūdzību gadījumā, konkrētās komandas spēlēs – tiesnesis netiek aicināts. Pirms spēles tiesnešu nomaiņu pieprasīt nevar.
9.4. Tiesnešu lēmumi čempionāta laikā ir galīgi un nevar tikt apstrīdēti ne no spēlētāju, ne no komandas vadības puses.
10. UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA
10.1. Komandu izcīnītās vietas tiek noteiktas pēc izcīnīto punktu summas: uzvara spēlē 2 punkti, zaudējums – 0 punkti. Neizšķirta rezultāta gadījumā- katra komanda saņem 1 punktu.
10.2. Vienādas punktu summas gadījumā augstāku vietu piešķir:
- Labāka gūto vārtu attiecība savstarpējās spēlēs;
- Mazāk ielaisto vārtu daudzums- savstarpējās spēlēs;
- Mazāks soda laiks savstarpējās spēlēs;
- Lielāks  gūto vārtu daudzums visās spēlēs ;
- Mazāks ielaisto vārtu daudzums visās spēlēs,
- Mazāks soda laiks visās spēlēs.
11. PROTESTS
11.1. Komanda, kas vēlas iesniegt protestu, nekavējoties par to paziņo spēles galvenajam tiesnesim, kurš pieteikumu fiksē spēles protokolā ne vēlāk kā 10 minūšu laikā pēc spēles beigu signāla.
11.2. Protesta iesniegšana ar savu parakstu jāapliecina komandas trenerim, menedžerim vai komandas kapteinim. Nevienam citam no komandas nav tiesību pieteikt un iesniegt protestu.
12. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI
12.1. Izdevumus, kas saistīti ar sportistu piedalīšanos čempionātā (licences, transports, ekipējums u.t.t.), sedz komanda, sponsori vai paši sportisti.
12.2. Komanda (sponsori, sportisti) maksā licenču maksu 20,00EUR par katra sportista dalību čempionātā, pēc LIHF izsniegta rēķina kas sastādīts saskaņā ar spēlētāju pieteikumu.
12.3. Tiesnešu un laukuma izmaksas – apmaksā pasākuma organizatori.
13. APBALVOŠANA
13.1. Komandas - pirmās trīs vietas ieguvējas - tiek apbalvotas ar kausiem un medaļām katrā čempionāta grupā.
13.2. Tiek apbalvoti katras komandas vērtīgākie spēlētāji (nosaka pati komanda).
13.3. Tiek apbalvoti čempionāta labākie spēlētāji – labākais vārtsargs, aizsargs, uzbrucējs, punktu līderis.
13.4. Balvas tiek pasniegtas speciālā apbalvošanas ceremonijā.
Apstiprināts 2016.gada  20. Aprīlī
LIHF valdes sēdē


AMATIERU inline hokeja LĪGA NOLIKUMS

2017.gada Latvijas atklātais čempionāts.

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI.
1.1. Popularizēt inline hokeju.
1.2. Veicināt un popularizēt veselīgu dzīvesveidu, informējot cilvēkus par sporta veidu.
1.3. Noskaidrot Latvijas labākās komandas un spēlētājus.
2. ČEMPIONĀTA ORGANIZATORI.
2.1. Čempionātu organizē biedrība LATVIJAS INLINE HOKEJA FEDERĀCIJA.
3. ČEMPIONĀTA VIETA UN LAIKS
3.1. Čempionāts notiek Jūrmalā, Majoros, Rīgas ielā 1, Majoru Sporta Laukumā no 25. jūnija, līdz 25.augustam, 2017
3.2. Čempionāts notiek pēc sastādītā grafika.
3.3. Spēļu atcelšana un/vai pārcelšana notiek iepriekš saskaņojot ar čempionāta organizatoriem.
3.4. Spēles var tikt pārceltas saistībā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem, komandām jāsazinās ar sacensību organizatoriem- ja rodas šaubas par laika apstākļiem.
4. ČEMPIONĀTA DALĪBNIEKI
4.1. Čempionātā piedalās noteikta līmeņa un sagatavotības komandas, pieļaujamas jauktas komandas (komandā var spēlēt abu dzimumu spēlētāji)
4.2. Čempionātā var piedalīties Latvijas pilsoņi un citu valstu pilsoņi kas uzturas Latvijā, un spēlē kādā no Latvijas komandām.
4.3. Katrs spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā, attiecīgi šajā komandā viņš saņem spēlēšanas licenci, un par spēlēm tiek apkopota spēlētāja statistika.  
4.4. Līgā licencētiem vārtu sargiem ir pieļaujama stāvēšana pie citas komandas – (līgas ietvaros), ja esošajai komandai netiek uz spēli vārtsargs. Vārtu sarga statistika spēlējot citā komandā netiek apkopota.
4.5.  Amatieru līgas čempionātā drīkst piedalīties personas, kuras nav jaunākas par 14 gadiem, (vai ar īpašu komandas un vecāku apstiprinātu atļauju, ja jaunietis atbilst fiziskajiem parametriem- ir vismaz 145 augumā, un sver vismaz 40 kilogramus).  
4.6. Spēlētājiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, jāspēlē ar pilnu sejas masku, kas atbilst noteiktajiem starptautiskajiem standartiem. Sievietēm ir jāspēlē ar pilnībā segtu sejas masku- jebkurā vecumā.
4.7. Pieteikšanās ierobežojumi - spēlētājs drīkst būt amatieru līmeņa spēlētājs, bez iepriekšējām priekšzināšanām specializētā hokejā- t.i. nedrīkst būt LHF čempionātu dalībnieks, IIHF vai FIRS izlašu dalībnieks (izņemot sieviešu konkurenci), un citādi - amatieru līgā nevar spēlēt spēlētājs kas ar savu meistarību atbilst Augstākās līgas līmenim. Amatieru līga ir paredzēta inline hokeja iesācējiem, amatieriem, sievietēm, jauniešiem kas vēlas apgūt inline hokeju un izmēģināt savus spēkus sacenšoties ar līdzīga līmeņa komandām.
5. PIETEIKUMS
5.1. Komandu pieteikumi jāiesniedz ne vēlāk kā dienu pirms plānotās spēles, tāpat papildināt sarakstu var 24h pirms spēles, iesniedzot visus datus (spēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, augums, svars, nūjas turēšanas puse, pozīcija) - apmaksājot licences izdevumus.  Visus pieteikumus var iesniegt, sūtot uz e-pastu : info@lihf.lv
5.2. Komanda sastāvā drīkst pieteikt minimums 6 dalībniekus (vai līdz 14 spēlētājiem un 2 vārtsargus uz spēli), un papildināt komandu neierobežoti līdz sezonas beigām. 
5.3. Pieteikt komandu dalībai drīkst līdz 2017.gada 25.Jūnijam. Pieteikt spēlētājus var visa turnīra laikā ievērojot pieteikumu termiņus.
5.4. Pārejas laiks iesniedzot LIHF- komandas atbildīgā pieteikumu- ir laika posmā no 1-10.07.2017
  6. ČEMPIONĀTA NORISES KĀRTĪBA
6.1. Čempionāts notiek pēc organizatora izstrādātiem noteikumiem, kas ir saskaņā ar FIRS noteikumiem.
6.2. Čempionāta spēlēs piedalās tikai licencētie spēlētāji.
6.3. Visiem spēlētājiem jābūt atbilstošam ekipējumam un komandai jābūt līdzīgos vai vienādos spēļu kreklos , kuri ir apzīmēti ar numuriem.
6.4. Čempionāts notiek pēc Round Robin (apļa turnīrs kurā katra komanda spēlē ar katru) sistēmas, viena, divu, trīs vai vairāk apļu veidā (atkarībā no komandu skaita un krājot punktus kopvērtējumā.
6.5. Spēles ilgums 2 x 15 minūtes “netīrais” laiks. Pārtraukums starp puslaikiem 5 minūtes, pārtraukums starp spēlēm- 10 minūtes.
6.6.  1 minūtes pārtraukumu katra komanda var izmantot katrā spēles periodā.
7. RISKI UN ATBILDĪBA
7.1. Čempionāta dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli čempionāta laikā, izņemot spēles laiku, kad spēlē piedalās medicīnas speciālists- gatavs sniegt pirmo palīdzību, traumu gadījumā.
7.2. Ne tiesneši, ne organizators neatbild par sacensību dalībnieku vai trešo personu traumām, miesas bojājumiem, sakropļojumiem (līdz pat letālam iznākumam), kuri gūti turnīra norises laikā/vietā vai hallei pieguļošā teritorijā.
7.3. LIHF iesaka visiem spēlētājiem veikt sporta apdrošināšanu.
8. DISCIPLĀRIE JAUTĀJUMI.
8.1. Komandai, kura neierodas uz spēli tiek ieskaitīti zaudējumi ar rezultātu 0:5
8.2. Ja spēlē piedalās diskvalificēts vai nepieteikts spēlētājs, komandai var tikt piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:5, pēc otrā šāda gadījuma- papildus tam ir soda nauda, 50EUR vērtībā. Soda nauda jāapmaksā līdz nākamās spēles sākumam.
8.3. Spēlētāju par atklāti rupju un bīstamu spēli soda ar lielo sodu. Tālākajā spēlē viņš vairs piedalīties nevar. Pie atkārtota šāda gadījuma- komanda saņem naudas sodu, bet ja šādi gadījumi atkārtojas- var tikt diskvalificēts ne tikai spēlētājs, bet visa komanda.
8.4. Ja komanda neierodas uz spēli bez brīdinājuma (vēlākais 8h pirms spēles), tai jāapmaksā izdevumi (50,00 EUR), kas saistīti ar spēles organizāciju- laukuma īri un tiesnešu atalgojumu. Šīs izmaksas jāsedz līdz nākamās spēles sākumam, citādi komanda var tikt nepielaista turpmākajām spēlēm, attiecīgi piešķirot tehnisko zaudēkjumu.
7.4. Gala lēmumu par disciplinārajiem sodiem pieņem spēles galvenais tiesnesis, vai čempionāta galvenais tiesnesis, ja spēles tiesnesis nejūtas kompetents šajā lēmumā.
9. ČEMPIONĀTA TIESNEŠI
8.1. Par čempionāta tiesnešu nozīmēšanu un tiesāšanas kvalitātes kontroli atbild čempionāta galvenais tiesnesis.
8.2. Spēles apkalpo viens  laukuma tiesnesis, sekretārs.
8.3. Lūgumi par konkrētās spēles tiesnešu nomaiņu tiek pieņemti- saistībā ar sūdzībām par kāda tiesneša darbību- un tiek izskatīti. Pamatotu sūdzību gadījumā, konkrētās komandas spēlēs – tiesnesis netiek aicināts. Pirms spēles tiesnešu nomaiņu pieprasīt nevar.
8.4. Tiesnešu lēmumi čempionāta laikā ir galīgi un nevar tikt apstrīdēti ne no spēlētāju, ne no komandas vadības puses.
9. UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA
9.1. Komandu izcīnītās vietas tiek noteiktas pēc izcīnīto punktu summas: uzvara spēlē 2 punkti, zaudējums – 0 punkti. Neizšķirta rezultāta gadījumā- katra komanda saņem 1 punktu.
9.2. Vienādas punktu summas gadījumā augstāku vietu piešķir:
- Labāka gūto vārtu attiecība savstarpējās spēlēs;
- Mazāk ielaisto vārtu daudzums- savstarpējās spēlēs;
- Mazāks soda laiks savstarpējās spēlēs;
- Lielāks  gūto vārtu daudzums visās spēlēs ;
- Mazāks ielaisto vārtu daudzums visās spēlēs,
- Mazāks soda laiks visās spēlēs.
10. PROTESTS
10.1. Komanda, kas vēlas iesniegt protestu, nekavējoties par to paziņo spēles galvenajam tiesnesim, kurš pieteikumu fiksē spēles protokolā ne vēlāk kā 10 minūšu laikā pēc spēles beigu signāla.
10.2. Protesta iesniegšana ar savu parakstu jāapliecina komandas trenerim, menedžerim vai komandas kapteinim. Nevienam citam no komandas nav tiesību pieteikt un iesniegt protestu.
11. FINANSIĀLIE NOTEIKUMI
11.1. Izdevumus, kas saistīti ar sportistu piedalīšanos čempionātā (licences, transports, ekipējums u.t.t.), sedz komanda, sponsori vai paši sportisti.
11.2. Komanda (sponsori, sportisti) maksā licenču maksu 25,00EUR par katra sportista dalību čempionātā, pēc LIHF izsniegta rēķina kas sastādīts saskaņā ar spēlētāju pieteikumu.
11.3. Tiesnešu un laukuma izmaksas – apmaksā pasākuma organizatori.
12. APBALVOŠANA
12.1. Komandas - pirmās trīs vietas ieguvējas - tiek apbalvotas ar kausiem un medaļām katrā čempionāta grupā.
12.2. Tiek apbalvoti katras komandas vērtīgākie spēlētāji (nosaka pati komanda).
12.3. Tiek apbalvoti čempionāta labākie spēlētāji – labākais vārtsargs, aizsargs, uzbrucējs, punktu līderis.
12.4. Balvas tiek pasniegtas speciālā apbalvošanas ceremonijā.

Apstiprināts 2017.gada  15. Maijā
LIHF valdes sēdē


ZIEMAS KAUSA NOLIKUMS 2017/2018

1. SPĒĻU LAIKS UN VIETA, SATURS

1.1. Spēles garums 3x 20 minūtes.
1.2. Spēles trīs periodi tiek izspēlēti 60 minūšu laikā. Periodi mainās katras spēles 20-mitajā un 40-mitajā minūtēs, kas tādējādi stundu sadala 3 vienādās daļās.
1.3. Uz spēli drīkst pieteikt ne mazāk kā 7 cilvēkus (6 spēlētāji vārtsargs), bet ne vairāk kā
25 cilvēkus.
1.4. Spēle var beigties ar neizšķirtu.
1.5. Spēle mazākumā nav. 2’’ min sods tiek pārvērts par soda metienu.
1.6. Spēles vieta un laiks atkarīga no mājinieku komandas mājas halles un laika.
1.7. Mājinieku komanda apmaksā savu ledus laiku un papildus tam - tiesnešu izdevumus (tiesnesis, sekretārs, ārsts, fotogrāfs (otrs tiesnesis/video), kas noteikti- 55,00 EUR uz katru spēli otru ģērbtuvi viesu komandai. Braucot uz spēli- viesos- komandai nav nekādas spēles izmaksas.
1.8. Katrai komandai ir viena mājas un viena izbraukumu spēle mēnesī, ja vien komanda pati nav mainījusi spēļu grafiku, kas iespējams mēnesī izspēlējot vairākas mājas spēles, pēc lūguma, un saskaņošanas ar IHL.
1.9. Katra komanda ar katru, izspēlē divas spēles, kur viena spēle ir uz sava ledus (mājās), otra- viesos.
1.10. Par uzvarētu spēli- komanda saņem 2 punktus, par neizšķirtu 1 punktu, un 0 punktus par zaudējumu.
1.11. Spēles sākas 2017.gada rudenī un turpinās līdz Aprīlim, 2018- vai ilgāk, atkarībā no spēļu grafika.

2. TIESNEŠI un spēles apkalpojošais personāls.
2.1.  Spēlē piedalās laukuma tiesnesis, sekretārs, ārsts, fotogrāfs (vai video operatos vai otrs tiesnesis, ja komandas sapulcē nolemj par šādu sadalījumu). 
2.2.  Ar tiesnešiem spēles laikā var runāt / jautājumus par tiesāšanu izskatīt / apspriesties tikai komandas Kapteinis. Ja ir iebildumi par kādas spēles tiesāšanu- tas pēc spēles ir jāieraksta spēles protokolā pirms paraksta par protokola saņemšanu.
2.3. Jebkuru tiesnešu darbību var apspriest turnīra sapulcē vai sūtot pieteikumu uz info@lihf.lv, kurās rakstisks jāpaskaidro spēles situācija un sūdzība- dokuments ar konkrētās spēles numuru, datumu un argumentētu pretenzijas saturu. Pretenzijas izskata un lēmumu pieņem disciplinārā komisija. 
2.4. Sekretāra pienākums ir 15 minūtes pirms spēles saņemt no komandām pietiekumus un finanses, sadalīt tās plānotajā veidā, aizpildīt spēles protokolu, un veikt tablo apkalpi, ja šāda opcija tiks no komandas puses izvēlēta.
2.5. Tiesneša pienākums ir tiesāt spēli pēc LHF noteikumiem, pēc labākās sirdsapziņas, palīdzot komandām pie neskaidriem jautājumiem, paskaidrojot sodus kapteinim, nodrošināt komandu savstarpēju spēli. Viņam ir tiesības sodīt ar lielajiem sodiem spēlētājus vai trenerus kas traucē spēli, un neievēro IIHF hokeja noteikumu 116.nodaļu, saskaņā ar šiem likumiem.

3. KOMANDU PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA
3.1. Komandas pārstāvis turnīra organizatoram, līdz 15. Oktobrim, 2017 iesniedz pirmo spēlētāju sarakstu- licenču pieteikumu, komandas logo, nosaukumu, un minimums- un tuvāko divu mēnešu, vai vēlams- visas sezonas komandas - mājas ledus laiku un halli. (komandai nav nepieciešams patstāvīgs ledus laiks- tas iesniedzams ne mazāk kā vienu mēnesi pirms spēlēm).
3.2. Piesakoties līdz 01.10.2017 - komanda vienu vārtu sargu var pieteikt bez licenšu maksas.
3.3. Papildinot sastāvu pēc šiem datumiem, ne vēlāk kā nedēļu pirms pirmās spēles – jābūt iesniegtiem spēlētāju personas datiem- vārds, uzvārds, personas kods, augums, svars, nūjas puse, pozīcija laukumā, un jāapmaksā dalības maksa par katru pieteikto spēlētāju 15,00EUR.
3.4. Papildināt komandas spēlētāju sarakstu var komandas kontaktpersona- mutiskā veidā, rakstiskā veidā griežoties pie turnīra organizatora ar pieteikumu, un caur e-pastu info@lihf.lv,  iesniedzot spēlētāja datus (punkts 3.3.), foto un apmaksājot licenci, ne vēlāk kā 24h pirms konkrētās spēles- visas sezonas garumā.
3.5. Turnīrā drīkst pieteikt spēlētājus, kas ir iesācēji, nav spēlējuši hokeju vispār, spēlē hokeju ne augstāk kā EHL 6 līgā, pēdējo 2 gadu laikā, nekad nav trenējušies BJHL, vai citos profesionālā hokeja līmeņos. Spēlētāju līmenis 2017/2018.gadam – IESĀCĒJU (cilvēki kas spēlē hokeju amatieru līmenī, un sākuši to darīt nesen).
3.6.Iesācēju līgai var pieteikt jauniešus no 16 gadiem, kas nav spēlējuši LHF Jaunatnes čempionātā un atbilst iesācēju līmenim.
3.7. IHL iesācēju līgai var pieteikt arī Jauniešus no 14 gadu vecuma  (2003. gadā dzimuši), ar vecāku atļaujām iesniegtām uz A4 lapas, brīvā formā, (kuri nav spēlējuši Jaunatnes hokeja čempionātā, vai nav spēlējuši pēdējos 5 gadus- un atbilst iesācēju līmenim), kā arī kuriem fiziskie dotumi atbilst līgai- augums 150, un svars sasniedz vismaz 50 kilogramus.
3.7. Licences tiek izsniegtas tikai pēc katra spēlētāja atbilstības izvērtēšanas, un pēc turnīra rīkotāja atzinuma atbilstībai spēlēšanai līgā.
3.8. Uz vārtu sargiem tāpat attiecas iesācēju līgas noteikumi un vecuma ierobežojumi.
3.9. Komandu sezonas laikā var papildināt ar jauniem spēlētājiem neierobežotā skaitā. Bet uz spēli var pieteikt ne vairāk kā 25 cilvēkus.
3.10. Ja uz spēli ieradies spēlētājs, kura pieteikšanā nav pilnībā ievērota 3.3 un 3.4. punktos minēto dokumentu iesniegšana- spēlētājs netiek uzskatīts par licencētu, un iestājas 5. punktā minētās soda sankcijas.

4. SPĒLES DIENĀ NEIECIEŠAMS IESNIEGT (ne vēlāk kā 15 minūtes PIRMS spēles):
4.1. Mājinieku komandai:
a) Pieteikumu uz spēli kurā norādīti: spēlētāju vārdi, uzvārdi , kreklu numuri, sākot ar vārtsargu, kā arī ar “C” burtu norādot kapteini;
b) Spēlētāju, kas pieteikti konkrētajai spēlei – LICENCES;
c) 55,00 EUR par tiesnešiem (protokolistu, ārstu, /foto/video/tiesnesi/) ;
4.2. Viesu komandai:
a) Pieteikums uz spēli kurā norādīti: spēlētāju vārdi, uzvārdi , kreklu numuri, sākot ar vārtsargu, kā arī ar “C” burtu norādot kapteini;
b) Spēlētāju, kas pieteikti konkrētajai spēlei- LICENCES
4.3. JA IEPRIEKŠ IR bijusi piešķirta SODA NAUDA kādai no komandām (saistībā ar licenču pārkāpumiem, vai iepriekšējiem disciplinārajiem sodiem, vai tml.) tad šie maksājumi jāsedz vienlaikus ar pieteikumu iesniegšanu, pretējā gadījumā komandu var nepielaist pie spēles, piešķirto tai tehnisko zaudējumu. Soda nauda šajā gadījumā atcelta netiek.

5. SODI PAR LICENČU UZRĀDĪŠANAS PĀRKĀPUMIEM
5.1. Licencēts spēlētājs, kas uz spēli nevar uzrādīt licenci – sods 3,00 EUR
5.2. Licencēts spēlētājs, kas uz attiecīgo spēli nevar uzrādīt licenci, jo nav iesniegti visi 3.3. punktā minētie nosacījumi- soda nauda 3,00EUR kā par Licenzēta spēlētāja spēlēšana bez licences.
5.3. Licencēts spēlētājs, kas pazaudējis licenci, lai to atjaunotu- maksā 5,00EUR, ievērojot 3.3. punktā minētos nosacījumus.
5.4. Spēlēšana ar citas personas licenci, vai jebkura nelicencēta spēlētāja dalība spēlē: sods 20,00 EUR no komandas, un turpmāka spēlētāja dalība spēlē aizliegta. Vainīgā komanda saņem SODA metienu uz saviem vārtiem, un iepriekš minēto soda naudu, kas jāapmaksā līdz nākamās spēles sākumam. Ja spēlētājs bijis neatbilstošs Iesācēju līgai- skat.5.5. punktu.
5.5. Pēc spēles ir iespēja licencēt spēlētāju, vispirms apmaksājot sodu, tad iesniedzot 3.3. punktā prasīto. Kopumā apmaksājamā summa 35,00EUR par šāda spēlētāja pieteikšanu- (20,00EUR soda nauda, 15,00 EUR licences maksa =35,00EUR), kas tiek pieņemta pēc spēlētāja pārbaudes un atzīšanas – kā turnīra kritērijiem atbilstošu (3.6. punkts)
Ja spēlētājs, kas spēlējis bez licences neatbilst Iesācēju līgas nolikumam, tad par šāda spēlētāju pielaišanu spēlei- komanda saņem sodu 50,00Ls vērtībā, un ja spēlētājs spēlē guvis vārtus kas izšķīruši spēles likteni- t.i. komanda pateicoties šim spēlētājam uzvarējusi- komanda saņem tehnisko zaudējumu. (soda nauda paliek spēkā). Ja komanda zaudējusi par spīti šim spēlētājam- soda nauda paliek spēkā, bet spēle netiek anulēta.
5.6. Ja komanda zem cita vārda atkārtoti piesaka spēlētājus tos nelicencējot- sods par nelicencētu spēlētāju 100,00EUR, un uz komandas vārtiem- tiek izpildīts soda metiens, spēlētājam bez licences spēli turpināt nav atļauts.
5.7. Ja ir vēl līdzīgi incidenti, tad turnīra vadība var lemt par tālāko komandas dalību turnīrā-smagākais soda mērs- DISKVALIFIKĀCIJA.
5.8. Nauda, kas iemaksāta par licencētajiem spēlētājiem un citiem izdevumiem 5.7. punktā paredzētajā gadījumā- atgriezta netiek.

6. LICENŠU PĀRBAUDES KĀRTĪBA
6.1. Katra spēlētāja iesniegto licenci uz spēli- pārbauda sekretariāts saskaņā ar iesniegto spēlētāju pieteikumu uz konkrēto spēli. Licences spēles laikā atrodas pie sekretāra.
6.2. Pirms spēles un tekošās spēles laikā (izņemot pēdējās 5 spēles minūtes), sekretariāts, tiesneši vai pretējās komandas kapteinis var pieprasīt pārbaudīt kāda aizdomīga spēlētāja piederību komandai. Spēle šajā laikā tiek apturēta- un tiek atjaunota tikai pēc spēlētāja personības noskaidrošanas.
Ja tiek atklāti kādi 5.4. punktā minētie nosacījumi- tiek izpildīts soda metiens, spēlētājs nevar tālāk piedalīties spēlē, un komanda tiek aplikta ar attiecīgo sodu (kas var tikt nomaksāts uzreiz vai pirms nākamās spēles. Pirmajā gadījumā darbojas 5.4. punkts, bet nākamajā reizē darbojas 5.6. un 5.7. punktā minētās sankcijas.
 
7. NORAIDĪJUMI
7.1. Divu minūšu sods tiek pārvērsts soda metienā, ko izpilda pretējās komandas spēlētājs, pret kuru izdarīts sods, vai- ja spēlētājs traumēts un nevar to izpildīt- jebkurš cits spēlētājs, kas soda izdarīšanas brīdī atradās laukumā.
7.2. Nesportiska uzvedība, jeb 10 minūšu soda gadījumā- spēlētājs izcieš sodu uz noraidīto soliņa, un pretinieku komanda saņem soda metienu. (Pēc otrā šāda soda- spēlētājs tiek sodīts ar 20,00EUR soda naudu. Pēc trešās reizes- 50,00EUR un katra nākamā 10.min soda spēlētājam jāmaksā 50.00EUR soda nauda.).
7.3. Kautiņš- ko izraisījis kāds spēlētājs pats, vai tas iesaistījies kautiņā no spēlētāju soliņa, vai citādāk – pēc tiesneša lēmuma -  spēlētājs tiek noraidīts līdz spēles beigām un izlaiž nākamo komandas spēli. Kautiņā iesaistītie spēlētāji tiek sodīti ar 20,00 EUR sodu katrs, kas jāsamaksā pašam kautiņā iesaistītajam spēlētājam, vai komandai, kas spēlētāju pieteikusi- līdz nākamās spēles sākumam.
7.4. Atkārtots kautiņš konkrētajam spēlētājam- 50,00 EUR sods, noraidījums līdz spēles beigām un nākamās spēles izlaišana.
Turpmākā dalība spēlēs tikai ar drošības naudas 100,00EUR iemaksas - kas turpmāku kautiņu gadījumā tiek konfiscēta - bet spēlētājs izslēgts no turpmākas dalības turnīrā. Ja šādi gadījumi neatkārtojas- spēlētājam drošības naudu atgriež- turnīra beigās.
7.5. Par tīšu pretinieku vai tiesnešu traumēšanu spēlētājs tiek noraidīts līdz spēles beigām, un izlaiž nākamo spēli. Sods par šādu nodarījumu 50,00EUR

8. PAPILDUS SODI
8.1. Par nokavētu termiņu, lai iesniedzot 4. punktā minēto – pirms spēles - soda metiens kā komandas sods par ’’SPĒLES LAIKA VILCINĀŠANU’’ (netiks piemērots pirmajā spēlē, bet tiks izteikts brīdinājums).
8.2. Atkārtota spēles laika vilcināšana komanda saņem soda metienu uz vārtiem, kas tiek atkārtots katras 2 minūtes, kurās komanda kavē spēles sākumu.

9. SODU APMAKSAS KĀRTĪBA
9.1. Par spēlētājiem, kuriem nav licences, vai soda apmaksas par iepriekš izdarītajiem sodiem-  nauda kopā ar pārējo 4. punktā minēto- jāiemaksā ne vēlāk kā 15 min. pirms konkrētās spēles. Ja tas tiek darīts vēlāk, vai komanda vilcinās- tad iestājas 8. punktā minētais un 9.2 punktā paredzētais.
9.2. Soda naudas par jebkuriem pārkāpumiem, apmaksa jāveic laika posmā līdz nākamajai spēlei, bet ne vēlāk kā 15 min. pirms spēles. Ja sodu apmaksa nav veikta- komanda netiek pielaista pie spēles, un tai tiek piešķirts zaudējums 0:5 uz tekošo spēli, kā arī nākamajām- līdz apmaksa tiek veikta.

10. SPĒĻU PĀRCELŠANAS KĀRTĪBA , vārtu sargu aizņemšanās.
10.1. Lai pārceltu spēli, komandai jāpiesaka spēles pārcelšana ne vēlāk kā 4 dienas pirms izmaiņām, pretējā gadījumā izmaiņas grafikā netiek veiktas, un spēle paliek grafikā noteiktajā laikā. Ja komanda neierodas, tai tiek piešķirts tehniskais zaudējums.
10.2. Spēles pārcelšana sezonas laikā var tikt pieļauta tik reizes cik nepieciešams, ievērojot pārcelšanas- terminus, vēlams mainot grafiku vēl laicīgāk- kad tiek saņemti spēļu grafiki, spēles izmaiņas.
10.3. Spēli nevar atcelt īsākā termiņā par 4 dienām, izņemot ja ir iespējams vienoties ar pretējo komandu par citu spēles izspēles laiku- kas jāsaskaņo komandām savstarpēji. Pēc kompromisa atrašanas- ledus laiks ir jāpiesaka atkārtoti IHL administrācijai vai galvenajam tiesnesim, un jāpārliecinās vai šī informācija saņemta- vislabāk sazinoties caur info@lihf.lv.
10.4. Komandas vārtu sarga izpalikšana uz spēli nav arguments spēles atcelšanai. Iesācēju līgas ietvaros- jebkurā komandā pieteiktu (licencētu) vārtu sargu, ir iespēja savstarpēji vienojoties un piesakot to līgas vadībai- aizņemties no citas līgas komandas uz konkrēto spēli. Šajā gadījumā vārtsargam netiks skaitīta statistika, bet viņam jāuzrāda tekošās komandas licenci.
Tāpat arī var pieteikt jaunu vārtu sargu (iepriekš iesniedzot visus augstāk minētos datus), kas atbilst līgas nosacījumiem, kā arī- apģērbt kādu no līgā pieteiktajiem spēlētājiem (atzīmējot to komandas pieteikumā).
10.5. Spēli pārcelt vai pieteikt aizlienētu vārtu sargu var komandas kontaktpersona sazinoties ar turnīra rīkotājiem. Kontakta tel. 29264769 Zaja vai 29252426 Armands, vai piesakot visu caur info@lihf.lv

11. EKIPĒJUMS
11.1. Turnīs tiek spēlēts izmantojot pilnu spēlētāja vai vārtu sarga ekipējumu pēc IIHF noteikumiem.
11.2. Nepilngadīgiem spēlētājiem un sievietēm- pilna sejas maska- obligāta.

12. APBALVOŠANA
12.1. Turnīrā ar piemiņas balvām tiek apbalvoti-
* Turnīra uzvarētāji (1-3.vietai ieguvušās komandas) saņem kausus un līdz 25medaļas.
            * Katras komandas vērtīgākais spēlētājs (nosaka pati komanda);
            * Turnīra labākais vārtsargs / uzbrucējs / aizsargs / punktu līderis;
            * Fair play komanda;

13. CITA INFORMĀCIJA PAR TURNĪRU
13.1. Uz katru spēli tiek pildīts spēles protokols, kurā uzrādīti spēlētāji- komandu sodi, goli un cita statistika.
11.2. Pēc spēles – ne vēlāk kā divu darba dienu laikā- kopējā statistika, foto un informācija par rezultātiem tiek ievietota interneta mājas lapā.
11.3. Mājas lapas adrese www.lihf.lv  , sadaļā čempionāts.

11.4. SODI un to mēri nav pieņemti, lai turnīra organizatori iedzīvotos uz JŪSU rēķina, bet lai- tiktu ievēroti vispārējie Iesācēju līgas noteikumus, kas paredz, ka viss ir jādara laicīgi, jāiesniedz viss prasītais, nav jāpārkāpj noteikumi, visi spēlētāji ir laicīgi jālicenzē, un nav jākaujas vai jātraumē spēlētāji, ne tiesneši- ne fiziski, ne morāli.

TIEKAMIES UZ LEDUS!
IHL administrācija.
 
v.3.0 © LIHF 2013 - 2016. Izgatavoja Rixtel Lab
https://slot.million-gebl.com/